Doprava zadarmo pri objednávke nad 90 € v rámci SR.
Sledujte nás:

Poriadnik

Chcete vychovať úspešné a šťastné deti?

V nedávno zverejnenom prieskume profesorka Rosemannová (University of Mississippi) potvrdila, že rodičia môžu výrazne ovplyvniť budúcnosť svojho potomka zapojením ho do domácich prác. Tento výskum dokázal, že deti, ktoré sa aktívne zúčastňovali na domácich prácach od útleho veku sú vo svojich 20 rokoch prispôsobivejšie, majú lepšie vzťahy s priateľmi a rodinou, sú úspešnejšie v pracovnej sfére. Profesorka analyzovala dáta zbierané počas 25 rokov, počnúc 1967.

Tým, že sa dieťa učí vytvárať a udržiavať poriadok, získava nové zručnosti a kompetencie.

Znie to logicky. Povinnosti posilňujú zodpovednosť jedinca, tiež podporujú schopnosť vážiť si snahu a prácu, ako svoju, tak aj ostatných. A to je bezpochyby jeden z predpokladov úspechu vo vzťahoch aj v práci.

PhDr. Martina Bačová, klinická psychologička, s ktorou sme pracovali aj na našich hračkovakoch, to vysvetľuje takto:

„Tým, že sa dieťa učí vytvárať a udržiavať poriadok, získava nové zručnosti a kompetencie. Je to jeho prvé stretnutie sa s prácou a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú. Učí sa preberať zodpovednosť za to, čo vykonáva. Vytvára si úctu k veciam, ktoré prestávajú byť len obyčajným spotrebným prostriedkom. Tým, že sa dieťa o (svoje) veci stará, uvedomuje si ich hodnotu ale aj hodnotu námahy. Viac si váži samého seba ale aj ostatných.“ Veľká pravda.

V spolupráci s psychologičkou PhDr. Martinou Bačovou sme vytvorili rodinnú hru Poriadnik, ktorá pomáha viesť deti k zodpovednosti a samostatnosti hravou formou.

Pravidlá hry Vám pribalíme k vakom alebo si ich stiahnite nižšie na stránke.

Hľadáte herné plány pre vášho Poriadníka?

PREČO ZAPÁJAŤ DETI DO DOMÁCICH PRÁC?

  • Podporuje pocit zodpovednosti
  • Poriadok vedie deti k disciplíne a trpezlivosti
  • Učí prekonávať prekážky, samého seba, podporuje výdrž
  • Budujete tak návyk na poriadok a čistotu
  • Učíte deti, že veci sa nedejú “samé od seba”